יום ה', ה’ בטבת תשע”ט

זמני היציאה מהישובים בבוקר במהלך כל השנה: מכיוון צפון: אוטובוס 1:שלומי הנהג - ורד יריחו בשעה 07:30 בבוקר את ההסעה תלווה מירי ברזילי. +טרנזיט אוטובוס 2:אבי הנהג- אלמוג בשעה 7:30 בבוקר, את ההסעה תלווה את נואית ברסקה. אוטובוס 2:פיני הנהג- בית הערבה בשעה 7:40 בבוקר. מכיוון דרום: אוטובוס ממצפה שלם: מתחיל מסלול בשעה 7:10 בבוקר, את ההסעה מלווה אנט צנעני. אבנת 7:30 אוטובוס וטרנזיט לבוגרים. את הטרנזיט עליזה תלווה סדר נסיעה אחר הצהריים בסבב הראשון: רבע שעה אחרי 13:15 לכיוון צפון: אוטובוס לבית הערבה+ אלמוג אוטובוס לורד יריחו לכיוון דרום: אוטובוס לאבנת ומצפה שלם.בסבב השני: כרבע שעה אחרי 14:15 לכיוון צפון: אוטובוס לבית הערבה+ אלמוג אוטובוס לורד יריחו לכיוון דרום: אוטובוס לאבנת ומצפה שלם.