יום ד', ה’ בניסן תשע”ח
דף הבית מרחבי כיתות חדר מורים יצירת קשר
תקנון בית הספר נכתב בשיתוף מורים,הורים ותלמידים.

תקנון.doc תקנון בית הספר "מגילות" הקדמה קהילת ביה"ס "מגילות" רואה עצמה מחויבת לתת מענה לצרכים הלימודיים, החברתיים והרגשיים של ילדיה. מטרתנו העיקרית היא לדאוג לחינוכם הערכי ולפיתוח יכולותיהם הלימודיות של ילדנו, תוך יצירת סביבה בטוחה ומוגנת, השומרת על כבוד האדם. לשם השגת מטרה זו, יצרה קהילת ביה"ס "מגילות" את התקנון, המסייע בקביעת דרכי התנהגות מקובלים ורצויים בחברה מתוקנת. אנו מאמינים, כי שמירה על כללי התקנון והטמעתם, תתרום לאקלים מיטבי, לשמירה על אורח חיים ראוי ולהגברת תחושת השייכות לקהילת ביה"ס "מגילות". התחום: התנהגות מכבדת הרציונל: קהילת ביה"ס "מגילות" רואה בכבוד האדם ערך מרכזי ומחויבת לכך, שכל באי ביה"ס יהיו בטוחים ומוגנים ויפעלו באקלים נעים, המאפשר למידה וצמיחה. הכללים דרכי האכיפה 1. בקהילת ביה"ס "מגילות" המורים, התלמידים וההורים, נוהגים באופן מכבד איש כלפי רעהו. יש להימנע, באופן מוחלט, מכל ביטוי של אלימות מילולית או פיזית. 2. יש להימנע, מכל התנהגות או מגע פיזי פוגעני, שאינו מכבד. 3. נכבד את פרטיותו האחד של השני - גופו, רכושו ומידע סודי אודותיו. 4. קהילת "מגילות" תקפיד על שיח מכבד, תוך שמירה על סבלנות, סובלנות והקשבה. 5. בקהילת "מגילות" שומרים על רכוש ביה"ס וסביבתו ועל רכושם הפרטי של באי ביה"ס. 6. נשמור על גבולות מכבדים ושומרים על עצמנו ועל אחרים. 7. יש לדווח לצוות ביה"ס על כל התנהגות פוגענית, שאינה מכבדת. 1. בהתאם לנהלי משרד החינוך ולנהלי ביה"ס "מגילות" - במקרה של אלימות פיזית ו/או מילולית, יטופל התלמיד על פי סל התגובות הבית ספרי. במקרים של אלימות חריגה או אלימות חוזרת ונשנית, יושעה התלמיד מכיתתו/מבית הספר והוריו יזומנו לשיחה. 2. על התלמיד למלא דו"ח מקרה עליו יחתמו ההורים. 3. האירוע האלים יתועד על ידי צוות ביה"ס. התחום: התנהגות לימודית הרציונל: קהילת ביה"ס "מגילות" רואה חשיבות ביצירת סביבת למידה והוראה מיטבית, בה יוכלו מורים ותלמידים ללמד וללמוד, תוך צמיחה והתפתחות אישית. הכללים דרכי האכיפה 1. בכל פעילות בית ספרית, נשמור על כללי שיח מכבד: נקשיב לדברי המורה והחברים, נגלה סובלנות לדעות שונות, ונביע את דעתנו מתוך כבוד לאחר ועל פי כללי שיח מקובלים. 2. נגיע לביה"ס ולשיעורים בזמן, עם הציוד הנדרש ונשתמש בו למטרות למידה בלבד. 3. נדאג להביא אישור מתאים וליידע את צוות ביה"ס על כל איחור והיעדרות. באחריות הנעדר/המאחר להשלים את החומר הנלמד בשיעור. 4. נבצע את המטלות הלימודיות, תוך עמידה בלוחות הזמנים ונקפיד על יושר והגינות בלמידה. 5. למידה בכל זמן תעשה, תוך התחשבות בלומדים אחרים. 6. עם השמע הצלצול, יש להיכנס לכיתה ולהמתין למורה בישיבה במקום ובשקט, עם הציוד הנדרש לשיעור. 1. בהפרה הראשונה של כללי התנהגות לימודית, ייכתב שמו של התלמיד על הלוח, בהפרה השלישית, תינתן תגובה מסל התגובות הבית ספרי. במקביל ינתנו חיזוקים חיובים לתלמידים העומדים בכללים. התחום: התנהגות לימודית - המשך הרציונל: קהילת ביה"ס "מגילות" רואה חשיבות ביצירת סביבת למידה והוראה מיטבית, בה יוכלו מורים ותלמידים ללמד וללמוד, תוך צמיחה והתפתחות אישית. הכללים דרכי האכיפה 7. במהלך השיעור יש להישאר ישובים במקום ולקום בהתאם להנחיות המורה (יציאה לשירותים תתבצע בהתאם להוראות המורה). למען בטחון התלמידים, אין להתנדנד על הכיסא - יש להקפיד לשבת כשארבעת רגליו של הכיסא על הרצפה. 8. יש להצטייד בבקבוק מים בכל יום ולדאוג למלא אותו בהפסקות. אין לצאת לשתות מים בזמן השיעור. התחום: התנהגות בהפסקות ובמעברים בין השיעורים הרציונל: ההפסקות נועדו להתרעננות, משחק בטוח ולהתארגנות לקראת השיעורים הבאים. הכללים דרכי האכיפה 1. בזמן ההפסקות, התלמידים ישמעו להוראות המורים התורנים. לרשות התלמידים תתלה טבלה עם שמות המורים התורנים אליהם יש לפנות במידת הצורך. במקרה שלא ניתן מענה על ידי המורה התורן, יש לפנות לאנשי צוות אחרים. 2. מורים תורנים אחראים להיות נוכחים במהלך ההפסקה לרשות התלמידים. 3. שתייה, מילוי בקבוק, הליכה לשירותים והתארגנות לשיעור הבא יעשו בהפסקה. 4. האכילה בכיתה בלבד. אין להסתובב עם אוכל בשאר שטחי ביה"ס. 5. בהפסקות, נשמור על חלוקת שטחי משחק עפ"י הטבלה בלבד ובהתאם לאירועים בית ספריים. שיתוף תלמידים מכיתות אחרות בשטחי המשחק, יעשה עפ"י הסכמת כלל תלמידי הכיתה. 1. במקרה של הפרת כללי התנהגות בהפסקות, המורה התורן או איש צוות, יפעל עפ"י סל התגובות הבית ספרי ויידע את המחנכ/ת. 2. במקרים חריגים/חמורים, יושעה תלמיד מהפסקה/שיעור. 3. תלמיד, שישחק במשחקי כדור, שלא בהתאם לכללים, לא יוכל לשחק בכדור לפרק זמן שיקבע על ידי צוות ביה"ס. 4. תלמיד, שיפר את כללי ההתנהגות, שנקבעו בשטח המשחק, שנקבע עפ"י הטבלה, יושעה משטח זה לפרק זמן, שיקבע על ידי איש צוות. 5. תורנים שלא יבצעו את תפקידם ישארו בתפקיד ליום נוסף. במידה ולא יבצעו את תפקידם מספר פעמים, ישארו בתפקיד ליום נוסף בו לא יורשו לצאת להפסקה. התחום: התנהגות בהפסקות ובמעברים בין השיעורים - המשך הרציונל: ההפסקות נועדו להתרעננות, משחק בטוח ולהתארגנות לקראת השיעורים הבאים. הכללים דרכי האכיפה 6. תורני הכיתה ימלאו את תפקידם ויצאו להפסקה רק לאחר, שהכיתה נקייה ומסודרת. 7. כניסה לכיתות אחרות תעשה עפ"י תקנון הכיתה המארחת. 8. ניתן להיכנס לחדר מורים רק באישור איש צוות. 9. ניתן להיכנס לחדר משאבים רק בליווי איש צוות. 10. בזמן השיעורים, יש להקפיד על שקט במסדרונות בכדי לכבד את הלומדים. התחום: תלבושת והופעה הרציונל: באי ביה"ס יגיעו בתלבושת מכבדת והולמת את המסגרת החינוכית של בית הספר "מגילות". הכללים דרכי האכיפה 1. עפ"י חוזר מנכ"ל, תלמידי ביה"ס (למעט ילדי הגן) יגיעו, בכל יום, בתלבושת אחידה. כמו כן, בחגים, אירועים וטקסי ראש חודש, התלמידים יגיעו בחולצת ביה"ס לבנה. 2. לטיולים יש להגיע עם תלבושת ביה"ס. 3. לשיעורי חינוך גופני יש להגיע בנעלי ספורט ובגדים המתאימים לשיעור. 4. יש להגיע לביה"ס בתלבושת הולמת. אין להגיע לביה"ס במכנסונים/חצאיות, הקצרים מאמצע הירך או במכנסים החושפים את הלבנים. 5. למען בטיחות תלמידינו, יש להגיע בסנדלים/נעליים סגורות (אין להגיע עם כפכפים או סנדלים פתוחים). 6. יש לאסוף שיער ארוך. אין להגיע באיפור ובציפורניים צבועות בלק. הפרת כללי התנהגות הקשורים בתלבושת והופעה תוביל ל: 1. תלמיד, המגיע ללא תלבושת, יקבל אזהרה ותימסר הודעה להורים. במידה והדבר יחזור על עצמו, לא יורשה התלמיד להיכנס לכיתה ללא תלבושת. 2. תלמיד, שלא יגיע עם נעלי ספורט או תלבושת הולמת לשיעור חינוך גופני, לא יורשה להשתתף בשיעור. 3. תלמיד, שיגיע בהופעה שאינה הולמת, יידרש לשפר את הופעתו לפני כניסתו לשיעור: להסיר לק, לאסוף את השיער, להוריד איפור וכד'. במקרים חוזרים, תימסר הודעה להורים, והתלמיד לא יורשה להיכנס לכיתה. התחום: התנהגות בפעילויות חוץ בית ספריות: טיולים/סיורים וכד' הרציונל: הפעילות החוץ בית ספרית היא חלק מתוכנית הלימודים, שמטרתה למידה והנאה וכל הכללים הבית ספריים חלים עליה. הכללים דרכי האכיפה 1. הטיולים מתנהלים עפ"י נוהלי משרד החינוך. 2. יש להביא את האישורים הנדרשים חתומים בידי ההורים. 3. יש להגיע עם הציוד הנדרש. 4. לביה"ס שמורה הזכות לחייב נוכחות הורה מלווה לתלמיד עפ"י שיקול דעתו בהודעה מראש (במקרים של קשיי משמעת, בעיות רפואיות וכד'). 5. יש להישמע לכללי ההתנהגות בטיולים, שאותם יקבלו התלמידים וההורים מראש. 6. הורים מלווים הם בעלי תפקיד משמעותי, המסייע בפעילויות החוץ בית ספריות. הורים מלווים יקבלו הנחיות ברורות ויפעלו על פיהן. הפרת הנהלים וכללי התנהגות בטיולים תוביל ל: 1. תלמיד, שיגיע ללא אישור ו/או הציוד הנדרש, לא יוכל לצאת לפעילות. 2. במקרה של התנהגות חריגה ו/או אי עמידה בכללים, יופסק הטיול עבור אותו התלמיד וההורים יאלצו לאסוף את התלמיד מהטיול. התחום: התנהגות בהתכנסויות בית ספריות ובטקסים הרציונל: ההתכנסויות בביה"ס "מגילות" הן חלק מההווי והתרבות הבית ספרית, בהם נכבד את מעמד האירוע, את המציגים ואת כלל באי הטקס. התחום: התנהגות בהסעות בית הספר הרציונל: קהילת ביה"ס "מגילות" רואה חשיבות רבה ביצירת מערך הסעות בטיחותי ומוגן, ופועלת למען יצירת אקלים מיטבי העונה על צרכי התלמידים והוריהם. הכללים דרכי האכיפה 1. יש להגיע בזמן להסעה. ההסעה לא תתעכב. 2. לפני תחילת הנסיעה יש לחגור חגורת בטיחות. 3. למען בטיחות הנוסעים, יש לשבת על המושב עם הפנים קדימה. אין: להוציא רגליים למעבר, לשבת עם הרגליים על המושב או על המשענת, לדחוף את הראש בין המושבים וכד'. 4. אין: לעמוד, לקום ולהסתובב באוטובוס במהלך הנסיעה (במקרה של בלימת חירום קיימת סכנת פציעה). 5. המקומות באוטובוס הינם קבועים, כל שינוי יעשה בהסכמת רכזת ההסעות בלבד. 6. אין לאכול בזמן הנסיעה בשל סיבות בריאותיות והיגייניות. 7. הדיבור במהלך הנסיעה יעשה בשקט, בכדי לא להפריע לריכוזו של הנהג ולשלוות הנוסעים (ללא צעקות וצווחות). 8. אלימות, מכל סוג שהיא, אינה מקובלת (עלבונות, הצקות, קללות ואלימות פיזית). הפרת כללי התנהגות בהסעות בית ספריות תוביל ל: 1. מפגש בירור ראשוני, בו יובהר לתלמיד שהוא הפר את כללי ההתנהגות, דבר הפוגע בנסיעה באוטובוס ומסכן את בטיחות הנוסעים בו. תיערך בדיקה מקיפה עם התלמיד לגבי המניע להתנהגות. § יוצעו פתרונות חלופיים וסיוע לתלמיד לבחור דרך פעולה אחרת, המתאימה לנהלים, לחוקים ולצרכי התלמיד. § יוסכם על פתרון ולוח זמנים לליווי ולבדיקה. § עדכון המחנכת. התחום: התנהגות בהסעות בית הספר - המשך הרציונל: קהילת ביה"ס "מגילות" רואה חשיבות רבה ביצירת מערך הסעות בטיחותי ומוגן ופועלת למען יצירת אקלים מיטבי העונה על צרכי התלמידים והוריהם. הכללים דרכי האכיפה 9. העלייה והירידה מהאוטובוס יעשו בתחנות האיסוף בלבד. יש לחכות לעצירה מוחלטת של האוטובוס לפני העלייה והירידה ממנו. 10. אין לשחרר את חגורות הבטיחות לפני עצירה מוחלטת של האוטובוס. 11. על תלמיד, שאינו עולה להסעה בחזרה מבית הספר, מסיבה כל שהיא, ליידע, ערב קודם, את רכזת ההסעות או להביא מכתב אישור חתום על ידי ההורים. 12. נכבד את הנהג, נישמע להוראותיו ונשמור על רכוש האוטובוסים. 13. אין לפנות אל הנהג בבקשות שאינן דחופות (כגון התעסקות במוסיקה וכד'). 14. אין אפשרות לילדים/הורים/מבוגרים להצטרף להסעה ללא אישור הרכזת. 15. בירורים, טענות, הערות וכד', יעשו מול רכזת הסעות בהפסקה או אחר הצהרים. בכל מקרה, לא יתקיים שיח ו/או משא ומתן בזמן הנסיעה. 2. במקרים חמורים או חוזרים של אלימות פיזית קשה, ו/או הפרת כללי הבטיחות בצורה בוטה וחוזרת הנוהל הוא: § שיחת בירור עם כל הנוגעים בדבר. § שיחה עם ההורים. § מכתב אזהרה והחזרתו חתום על ידי ההורים. במקרים חמורים או חוזרים של אלימות פיזית קשה ו/או הפרת כללי הבטיחות בצורה בוטה, התלמיד יושעה מההסעות (לא מבית הספר). במקרה כזה, ניידע את מנהל מחלקת חינוך במועצה ויתויק מכתב לתיק האישי של התלמיד. התחום: התנהגות בהסעות בית הספר - המשך הרציונל: קהילת ביה"ס "מגילות" רואה חשיבות רבה ביצירת מערך הסעות בטיחותי ומוגן ופועלת למען יצירת אקלים מיטבי העונה על צרכי התלמידים והוריהם. כללי מקומות הישיבה בהסעה יקבעו מראש על ידי רכזת ההסעות. שינויים יערכו בעקבות קשיים שעולים, המלצת המחנכות, התלמידים ונאמני האוטובוס. במקרים בהם נערך הסכם פרטני מול תלמידים ספציפיים, ההסכם יתויק ויישלח עותק להורי התלמיד. · בתחילת השנה, יערך מפגש בפרגולה בשתי קבוצות גיל: גן-ג' וד'-ו'. במפגש זה, יוצגו כללי ההסעות וההתנהגות המצופה בזמן הנסיעה. · נאמני אוטובוס הינם תלמידים מתוך ההסעה, שיבחרו לתפקיד וזוהי להם זכות להיות נאמנים (בד"כ ילדי כיתה ו'). נאמני האוטובוס יעברו הדרכה מיוחדת לגבי האופן המצופה מהם לתגובה, התייחסות והטיפול במפגעים, תוך שמירה על ביטחונם הם בזמן הנסיעה. לנאמנים יובהר, שגם הם נמצאים תחת פיקוח ובשום פנים ואופן הם אינם מגיבים באלימות כלשהי! התחום: תקשורת צוות ביה"ס הורים רציונל: קהילת ביה"ס "מגילות" מאמינה בשיתוף פעולה בין הורים ומורים למען קידום מטרות משותפות. בראשית השנה יוצגו הזמנים המתאימים ליצירת תקשורת בין ההורים למורים. צוות ביה"ס יקפיד לעדכן את כל התלמידים וההורים (במכתבי ראש חודש ובאסיפת ההורים) וההורים יקפידו להתעדכן במידע השוטף על הנעשה בביה"ס. חשוב כי הורים ישתפו את המחנכ/ת ו/או את הצוות הטיפולי של ביה"ס במידע משמעותי המשפיע על חייו של ילדם. צוות ביה"ס יהיה קשוב לכל צורך, קושי או בקשה. לשם כך, יש לפנות למורה הנוגע בדבר, למחנכ/ת הכיתה ובמידת הצורך למנהלת ביה"ס. הצוות הטיפולי של ביה"ס, יועצת ופסיכולוגית, יעמדו לרשות ההורים להתייעצויות משותפות בתאום מראש. כללי שונות 1. בכל מקרה של היעדרות תלמיד מביה"ס, יש להודיע למזכירות ביה"ס בבוקר. היעדרות חריגה (נסיעה ארוכה) תדווח למחנכ/ת ולמנהלת ביה"ס מראש. 2. יציאת ילדים מביה"ס במשך היום תתאפשר רק באישור כתוב של הורים. 3. אין לשלוח ילדים חולים לביה"ס. 4. טלפון בביה"ס הוא לשימוש משרדי בלבד, כל תיאום של אירוח בין הילדים יתואם ערב מראש. 5. אין להביא צעצועים ו/או חפצי ערך. ביה"ס לא יהיה אחראי על היעלמות או קלקול חפצים אלה. 6. השימוש בטלפונים סלולריים על ידי תלמידים בביה"ס אסור. במידה ותלמיד מביא טלפון נייד הוא ישאירו במצב כבוי בתוך הילקוט גם בהפסקה. 7. שימוש בנגני מוסיקה אסור בשעות הלימודים כולל בהפסקות. ארוחות שמירה על תזונה נכונה היא תנאי לגדילה ולהתפתחות פיזית וקוגניטיבית. נקפיד לאכול אוכל בריא ומזין ונמנע מלהביא לביה"ס חטיפים וממתקים. 1. יש להביא אוכל בהתאם ליום הלימודים. יש שתיים עד שלוש הפסקות בהן יכולים תלמידים לאכול. 2. יש להביא בקבוק מים אישי במשך כל השנה, לא תתאפשר יציאה של תלמידים לשתייה במהלך השיעורים! 3. למען בטיחות התלמידים, אין להביא לביה"ס מנות חמות או מאכלים, שאינם מוכנים להגשה ו/או דורשים חימום, חיתוך, קילוף וכד'. 4. האכילה תעשה בכיתות בלבד. סל התגובות הבית ספרי שימוש בסל התגובות ייעשה בהתאם לאירוע ועפ"י שיקול דעת הצוות. 1. הערה בע"פ של המורה/איש הצוות. 2. אזהרה/כתיבה על הלוח. 3. שיחה עם מחנך/ת הכיתה. 4. יידוע ההורים/הזמנה לשיחה ותיעוד בכתב. באירועים חריגים הילד יושעה עד לקיום השיחה עם ההורים. 5. תגובה/תוצאה: השעיה מהכיתה, שלילת זכות, כתיבת עבודה, תרומה לקהילת ביה"ס וכד'.