יום ד', י’ בשבט תשע”ט

תלמידי כיתה ב' - הציגו את טקס חגי תשריתלמידי כיתה ד' - הציגו את טקס חודש כסלו