יום ד', כח’ בתשרי תשע”ח
"...אחרי החגים יתחדש הכול. יתחדשו וישובו ימי החול..." (נעמי שמר)

מכתב ראש חודש רחלה.doc אירועי חודש חשון תשעה.docx