יום ד', כח’ בתשרי תשע”ח
השבוע ייערך תרגיל חירום לאומי, מצ"ב מכתב ובו פירוט שלבי ההערכות.

1מכתב להורים לקראת תרגיל חירום לאומי.docx.doc