יום ד', כח’ בתשרי תשע”ח
כלים להורים להכנת ש.ב עם הילדים בבית. מומלץ.

המצפן והאגוזים